Zásadní Xenakis

Zásadní Xenakis

Koncert nové a experimentální hudby

DOX Prodej vstupenek

Iannis Xenakis (1922–2001) – původem Řek prožil celý svůj umělecký život ve Francii. Vystudovaný stavební inženýr působil v Paříži v ateliéru architekta Le Corbusiera. Do světa hudby vstoupil jako outsider bez patřičného vzdělání a zázemí, aby se během několika let stal jedním z nejvlivnějších a nejoriginálnějších tvůrců. Xenakisův přístup k hudbě se nápadně lišil od koncepcí jeho současníků. Více než myšlenkový svět Evropy posledních staletí Xenakise zajímali předsokratovští antičtí filosofové. Inspirovala ho matematika, fyzika a přírodní procesy, hudba pro něj byla především zvukovou syntézou v nejobecnějším smyslu a uvažoval o ní v kategoriích hustoty, spojitosti či nespojitosti, poměru periodické (tónové) komponenty a šumu a v podobných „nehudebnických“ termínech. Tomu odpovídá i radikálně nový výraz Xenakisovy hudby: je syrově objektivní, nepsychologizující, nezávislá na tradičních formách.

Ostravské centrum nové hudby pořádá bienále Ostravské dny (konaly se letos v srpnu) a Dny nové opery. Oba festivaly představují unikátní díla soudobých skladatelů a v Česku nemají obdoby.

Program večera v DOXu: Troorkh (1991), Ais (1980), Ata (1987) 16′

ONO – Ostrava New Orchestra
William Lang, trombon (New York)
Holger Falk, baryton (Frankfurt)
Tamás Schlanger, perkuse (Budapešť)
Petr Kotík, dirigent (New York/ Ostrava)


FOTOGALERIE


Koncert

5.listopadu 2019 v 19:00
DOX – Centrum současného umění, Praha 7, Poupětova 1
Web: https://www.dox.cz/cs/contact